Στην έκδοση της Παρασκευής 18 Αυγούστου 2017 της εφημερίδας ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ, δημοσιεύτηκε άρθρο του κ. Καλτσή Ιωάννη (MSc Γεωπόνος, Διευθύνων Σύμβουλος της PROTYPON) που αφορά στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο σύμβουλος σε ένα ευρύ φάσμα του αγροδιατροφικού τομέα.

Ο κ. Καλτσής επισημαίνει ότι ο σύμβουλος παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα, οι οποίες αφορούν στα συστήματα πιστοποίησης της παραγωγής, αλλά και της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, στην παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας, στην τήρηση των κανόνων συμμόρφωσης, καθώς και στην  υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Στο άρθρο αναφέρεται η αναγκαιότητα της θεσμικής αναγνώρισης, καθώς και της  εκπαίδευσης των γεωργικών συμβούλων που θα ενισχύσει τον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας προσφέροντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον παραγωγό και την επιχείρηση.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο ΕΔΩ