Εκδόθηκε στις 15 Μαρτίου 2018, η 2η Πρόσκληση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι από 18 έως 41 ετών, να έχουν κάνει ΟΣΔΕ το 2017, και δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη είναι από τις 15 Μαρτίου 2018 έως και 16 Απρίλιου 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 26.667.500 ευρώ.

Η PROTYPON έχοντας πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής, διάθεσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, διαθέτει τα απαιτούμενα εχέγγυα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη – υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδίου.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση, ΕΔΩ.