Μερικές από τις σημαντικότερες δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να προκηρυχθούν στο προσεχές διάστημα και συγκεκριμένα από τις αρχές του Νοεμβρίου και μέχρι το τέλος του 2017. Οι δράσεις αυτές είναι :

  • Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» – Σχέδια Βελτίωσης. Η προκήρυξη αναμένεται στις αρχές του Νοέμβρη και θα αφορά στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα της Εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στη Χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην Προστασία του Περιβάλλοντος», ενώ η δημόσια δαπάνη θα ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ.
  • Μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)». – LEADER. Αναμένεται να προκηρυχθεί τον Νοέμβριο και περιλαμβάνει ιδιωτικές επενδύσεις που αφορούν στην μεταποίηση και τον τουρισμό, αλλά και δημόσιες επενδύσεις. Η δημόσια δαπάνη θα ανέρχεται περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ.
  • Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες». Αναμένεται νέα προκήρυξη το Νοέμβριο που θα αφορά στις Δράσεις 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη Μετατροπή σε Βιολογικές Πρακτικές και Μεθόδους Παραγωγής στην Κτηνοτροφία» και 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη Διατήρηση σε Βιολογικές Πρακτικές και Μεθόδους Παραγωγής στην Κτηνοτροφία». Το προς διάθεση ποσό υπολογίζεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
  • Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Αναμένεται η 2η πρόσκληση που θα αφορά στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος, ώστε να καλυφθεί το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ που δεν αφομοιώθηκε κατά την 1η πρόσκληση.
  • Mέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών». Η Υπουργική Απόφαση αναμένεται να υπογραφεί άμεσα, ενώ η δημόσια δαπάνη υπολογίζεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.
  • Μέτρο 16 «Συνεργασία». Πρόκειται για ένα Μέτρο που ενισχύει την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών στον πρωτογενή, αλλά και στον ευρύτερο τομέα των τροφίμων. Η προκήρυξη του Υπομέτρου «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας»  αναμένεται στα τέλη του Νοεμβρίου

Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ