Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα ΦΕΚ των Κανονισμών Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Ελαιόλαδο και τις Επιτραπέζιες Ελιές.

Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσημο Σήμα του Ελληνικού Κράτους και απονέμεται με βάση τους Κανονισμούς Απονομής, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών. 

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών. Βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που παράγουν στη χώρα μας αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό. 

Σκοπός του Ελληνικού Σήματος είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων (πηγή Γ.Γ.Ε.).

Το Ελαιόλαδο (Έξτρα Παρθένο & Παρθένο) και οι Επιτραπέζιες Ελιές αποτελούν την 3η κατηγορία προϊόντων που εντάσσονται στο Μητρώο Ελληνικού Σήματος. Οι άλλες 2 κατηγορίες για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί Κανονισμοί Απονομής αφορούν τα  γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά. Ως Φορέας Απονομής του σήματος για τα ελαιοκομικά προϊόντα έχει οριστεί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στα ελαιοκομικά προϊόντα, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 6 των σχετικών Κανονισμών:

  1. Οι ελαιόκαρποι που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων να παράγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα.
  2. Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) μεταποίησης (ελαιοτριβεία, εργοστάσια επιτραπέζιων ελιών) και τυποποίησης να εδρεύουν στην Ελλάδα.
  3. Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) αποθήκευσης και εμπορίας πρώτης ύλης ή/και μη προσυσκευασμένων προϊόντων να εδρεύουν στην Ελλάδα.
  4. Να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσής της, που να διασφαλίζει:
  • την ελληνική προέλευση του ελαιοκάρπου,
  • τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των οποιοδήποτε ενδιάμεσων διαδικασιών στην επιχείρηση και στις συνεργαζόμενες μ’ αυτήν επιχειρήσεις
  • την ταυτότητα των παραγόμενων τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την επιχείρηση.

Σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των προϊόντων από ομοειδή προϊόντα μη ελληνικής προέλευσης, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών.

Επίσης, η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί αρχείο που αφορά στους προμηθευτές, στις εισερχόμενες ποσότητες, στην κίνηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών εντός της επιχείρησης, τους αποδέκτες των εξερχόμενων ποσοτήτων των τελικών προϊόντων, καθώς και τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών αρχικών προϊόντων και κάθε παρτίδας εκροών τελικών προϊόντων.

Τέλος, κατά τη διακίνηση των εξερχομένων προϊόντων των επιχειρήσεων, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στα συνοδευτικά έγγραφα (παραστατικά εμπορίας και διακίνησης π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής) η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ», η οποία θα πρέπει να συνδέεται με τις περιγραφές των προϊόντων που καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα των επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους, προϋποθέσεις, διαδικασία και κόστος απονομής του Ελληνικού Σήματος σε προϊόντα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς, μπορείτε να δείτε ολόκληρες τις αποφάσεις παρακάτω:

Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο Ελαιόλαδο, πατήστε εδώ

Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στις Επιτραπέζιες Ελιές, πατήστε εδώ

Δείτε το βίντεο της Γ.Γ.Ε. για το Ελληνικό Σήμα εδώ