Σύμφωνα με απόφαση του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, παρατείνεται έως τις 2 Οκτωβρίου η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης, καθώς και των φακέλων υποψηφιότητας που αφορούν στην ένταξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στο Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η προηγούμενη προθεσμία έληγε στις 18 Αυγούστου 2017.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική απόφαση εδώ