Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σε δημοσιοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και εγγραφή των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο Μητρώο των Γεωργικών Συμβούλων που τηρείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μετά από την υπ’ αριθμόν ΥΑ. 163/13692/1-2-2018(ΦΕΚ 267 Β’).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά, στο διαδικτυακό τόπο http://agroadvisors.elgo.gr και η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 14/12/2018.

Η πρόσκληση αφορά ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα, δυνατότητα υποβολής για την πιστοποίηση ως Γεωργικοί Σύμβουλοι, έχουν:

  • Οι κάτοχοι πτυχίου Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.)
  • Οι κάτοχοι των ανωτέρω πτυχίων που είναι εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας και τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι-Α.ΤΕ.Ι, καθώς και οι ανωτέρω πτυχιούχοι, που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

Τα πεδία πιστοποίησης είναι συνολικά δέκα.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση τους και στη συνέχεια η κατάρτιση των επιτυχόντων. Κατόπιν αυτών, οι καταρτιζόμενοι θα εξετασθούν για να σχηματιστεί το Μητρώο.

Οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι θα εντάσσονται στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ), όπου θα παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οικονομική και περιβαλλοντική βελτιστοποίηση  της γεωργικής εκμετάλλευσης ή επιχείρησης των γεωργών.

Η πιστοποίηση θα ισχύει για πέντε (5) έτη.