Από την 01 Φεβρουαρίου 2019 είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση με τη νέα έκδοση του προτύπου BRC version 8 για όσες επιχειρήσεις τροφίμων διαθέτουν πιστοποίηση με την προηγούμενη έκδοση 7 ή επιθυμούν νέα πιστοποίηση.

Η νέα έκδοση του προτύπου, η οποία πλέον περιλαμβάνει εννέα κεφάλαια σε σχέση με τα επτά της προηγούμενης έκδοσης, φέρει αρκετές αλλαγές και επικεντρώνεται στα εξής:

  • στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της εταιρικής κουλτούρας για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων μέσα στην ίδια την βιομηχανία
  • συγκεντρώνει σε ένα κεφάλαιο (8o) και αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις που αφορούν τις ζώνες υψηλού κινδύνου (high risk) και υψηλής σημασίας (high care και ambient high care),
  • αναπτύσσει τις απαιτήσεις για τη παρακολούθηση του περιβάλλοντος σε χώρους παραγωγής (environmental monitoring), προκειμένου να αντικατοπτρίσει την σημασία της συγκεκριμένης τεχνικής στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων
  • επιτρέπει εφόσον ο επιθεωρούμενος οργανισμός το επιθυμεί να συμπεριληφθούν στο πεδίο πιστοποίησης προϊόντα εμπορίας (traded goods), υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις του κεφαλαίου 9
  • εισάγει νέες απαιτήσεις και ενθαρρύνει την υιοθέτηση εκ μέρους των βιομηχανιών τροφίμων συστημάτων ασφαλείας με στόχο την αποτροπή κακόβουλων πράξεων (security, fraud)
  • παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια για τις βιομηχανίες οι οποίες παράγουν τροφές για κατοικίδια
  • εξασφαλίζει την παγκόσμια εφαρμογή του προτύπου και την συγκριτική αξιολόγηση του και αναφοράς του σε σχέση με την παγκόσμια πρωτοβουλία για την ασφάλεια των τροφίμων (GFSI)

H PROTYPON διαθέτει υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία προκειμένου η μετάβαση στην νέα έκδοση του προτύπου να γίνει ομαλά, υιοθετώντας όλες τις νέες απαιτήσεις που απαιτεί η νέα έκδοση, προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν την πιστοποίησή τους με το νέο πρότυπο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.