ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της PROTYPON ΑΕ καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα και σε συνδυασμό με την υπαγωγή των επενδυτικών τους έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία εξειδικεύεται στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών :

  • Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση φακέλων για την κατοχύρωση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠΕ