ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ:

√  ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • AGRO 2.1 & 2.2: Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή
 • AGRO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5: Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος
 • AGRO 4.1 & 4.2: Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας
 • AGRO 7: Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές
 • GLOBALGAP (Option 1 & 2): Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή
 • GLOBALGAP Chain of Custody: Πρότυπο για την ιχνηλασιμότητα των πιστοποιημένων κατά GLOBALGAP προϊόντων
 • GRASP: Διαχείριση κοινωνικής πρακτικής στον πρωτογενή τομέα
 • JAS: Ιαπωνικό Πρότυπο Βιολογικής Γεωργίας
 • USDA ORGANIC: Εθνικό Πρότυπο Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της Αμερικής

 

√  ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • ISO 22000:2005 (HACCP) : Διεθνές Πρότυπο για Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • BRC Global Standard Food Safety Issue 7 : Πρότυπο Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων του Βρετανικού Οργανισμού Λιανεμπορίου
 • BRC AGENTS & BROKERS: Πιστοποίηση με το πρότυπο BRC για εμπόρους και μεσίτες επώνυμων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
 • IFS Version 6 : Πρότυπο Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων της Γερμανικής και Γαλλικής Ομοσπονδίας Λιανεμπορίου
 • FSSC 22000 : Σχήμα Πιστοποίησης Ασφάλειας Τροφίμων
 • PAS 220:2008 : Προδιαγραφή για την εφαρμογή των Προαπαιτούμενων από τις επιχειρήσεις τροφίμων
 • SYNERGY 22000 : Σχήμα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Τροφίμων
 • SQFCode (1000 & 2000) : Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων για την Πρωτογενή παραγωγή (SQF 1000 Code) και τις επιχειρήσεις τροφίμων (SQF 2000 Code)

 

√  ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 • ISO 9001:2015 : Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

 

√  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • ISO 14001:2004 : Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • EMAS : Ευρωπαϊκό Πρότυπο Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου
 • PAS 2050:2008 : Προδιαγραφή για την αξιολόγηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών
 • PAS 2060:2010 : Προδιαγραφή για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας
 • CARBON FOOTPRINT : Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος

 

√  ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

 • ISO 22005:2007 : Ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών

 

√  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • ISO 5000:2011 : Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας