Η τήρηση Ιχνηλασιμότητας (Traceability) των τροφίμων από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, πέραν του ότι αποτελεί νομική υποχρέωση (βάσει του Γενικού Κανονισμού για τα τρόφιμα 178/2002), έχει καταστεί αναγκαία για τις επιχειρήσεις και εξαιτίας των διάφορων διατροφικών σκανδάλων των τελευταίων ετών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει καθιερώσει το πρότυπο ISO 22005:2007 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων και των ζωοτροφών. Το πρότυπο δίνει τις αρχές και καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε εταιρεία που λειτουργεί σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων και ζωοτροφών.

Η PROTYPON ΑΕ, με την πολύχρονη εμπειρία της στον σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης της Ιχνηλασιμότητας σε επιχειρήσεις τροφίμων

  • ISO 22005:2007 : Ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών