ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ISO LogoΤο ISO 22005:2007 είναι ένα διεθνές Πρότυπο στο οποίο περιγράφονται οι αρχές και οι απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός Συστήματος Ιχνηλασιμότητας σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών.

Οι βασικές αρχές του Προτύπου ISO 22005:2007 που πρέπει να καλύπτει ένα Σύστημα Ιχνηλασιμότητας είναι συνοπτικά :

 

 • Η συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη
 • Η κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων της επιχείρησης
 • Η ευκολία χρήσης και εγκατάστασης
 • Η βέλτιστη της σχέσης κόστους / οφέλους
 • Η εστίαση στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
 • Η δυνατότητα επαλήθευσης των αποτελεσμάτων
 • Η αξιόπιστη λειτουργία

Τα οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας είναι :

 • Αποτελεί εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας
 • Αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας ως αποτέλεσμα της ορθής διαχείρησης πόρων (πρώτες & βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, κ.α.)
 • Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων μέσω της εντατικοποίησης των ποιοτικών ελέγχων
 • Δυνατότητα άμεσης ανάκλησης προϊόντων σε περίπτωση εκδήλωσης κρίσης