ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Το Πρagro 4ότυπο AGRO 4 έχει εκπονηθεί από τον εθνικό οργανισμό AGROCERT – ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” . Με την εφαρμογή του παρόντος παρέχεται στις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας η δυνατότητα ανάπτυξης ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.

Το Πρότυπο AGRO 4.1 : Προδιαγραφή Παραγωγής – Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντος, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται ώστε να παράγονται υψηλής ποιότητας ασφαλή προϊόντα.

Το Πρότυπο AGRO 4.2 : Προδιαγραφή Λειτουργίας – Εγκαταστάσεων Συσκευασίας, περιγράφει τα κριτήρια που απαιτείται να πληρούν οι εγκαταστάσεις διαλογής, συσκευασίας και αποθήκευσης των παραγόμενων προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγιεινή τους.

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του Προτύπου AGRO 4 :

  • Προϊόντα με σήμανση ποιότητας
  • Διασφάλιση ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πιστοποιημένων προϊόντων
  • Κατάκτηση εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού
  • Διαφήμιση της επιχείρησης

Στόχος του Προτύπου είναι, η πιστοποίηση των επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας να αποτελέσει για τα προϊόντα Θαλάσσιας Ιχθυοκαλλιέργειας το έγκυρο διαβατήριο ποιότητας για τις εγχώριες και διεθνείς αγορές.