ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή του και τον τρόπο λειτουργίας του.

Η PROTYPON ΑΕ, αναγνωρίζοντας την Ποιότητα ως κινητήριο μοχλό ανάπτυξης ενός οργανισμού, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν στην εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων τους και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών τους.

ISO 9001:2015 :

Το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Το ISO 9001:2015 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.