Συστήματα ποιότητας Τηλ: 2109933888 | PROTYPON ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ
Loading...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ

Γνωριστε μας

Η PROTYPON AE παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες!

που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής , της επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, της ιχνηλασιμότητας , καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .!
Γνωριστε μας

1.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στα Συστήματα Ποιότητας μπορείτε να βρείτε ανά τομέα : Συστήματα Πιστοποίησης Φυτικής Παραγωγής, Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων,Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Τήρησης Ιχνηλασιμότητας, Ενεργειακής Διαχείρισης

2.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η PROTYPON AE βασιζόμενη στο ανθρώπινο δυναμικό της αναπτύσσει και εφαρμόζει αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών των παρακάτω επιχειρήσεων.

3.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Η PROTYPON AE διαθέτει εγκεκριμένα στελέχη από τον ΕΦΕΤ που μπορούν να αναλάβουν την διενέργεια εκπαιδεύσεων του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων που επιθυμούν, με την χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης από τον ΕΦΕΤ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ SMS

Νέα δωρεάν υπηρεσία για την άμεση και σωστή ενημέρωση σας απλά καταχωρίστε το νούμερο του κινητού σας σας και σας αποστέλλονται όλα τα τελευταία νέα.

  • Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί έναν σύγχρονο και ισχυρό συλλογικό φορέα με αυξημένες δυνατότητες δράσης….
  • Η πιστοποίηση των συστημάτων πρωτογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων περιλαμβάνει τα παρακάτω πρότυπα……
  • Tο λογισμικό I-Grow αποτελεί ένα πρωτότυπο και εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο καταγραφής εισροών ενός συστήματος ολοκληρωμένης…..

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ I-GROW

  • Πλήρης καταγραφή προφίλ και υφιστάμενης κατάστασης παραγωγού (αγροτεμάχια, καλλιέργειες, εξοπλισμός, πιστοποιήσεις, επιθεωρήσεις κ.α.)
  • Πλήρης καταγραφή κατεργασιών εδάφους και καλλιεργητικών φροντίδων (είδος εργασίας, μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν κ.α.) που έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα αγροτεμάχιο
  • Καταγραφή λίπανσης (τύπος λιπάσματος, ποσότητα, τρόπος εφαρμογής κ.α.) για κάθε αγροτεμάχιο συμπεριλαμβανομένου του αυτόματου υπολογισμού μονάδων N, P, K που έχουν χρησιμοποιηθεί
  • Καταγραφή ψεκασμών (δραστική ουσία, αιτία εφαρμογής, PHI, δόση κ.α.)
  • Καταγραφή συγκομιδής (επιτρεπόμενη ημερομηνία συγκομιδής, ημερομηνία συγκομιδής, ποσότητα κ.α.)
  • Καταγραφή συγκομιζόμενης ποσότητας και ποιότητας προϊόντος

Μερικές από τις δυνατότητες του λογισμικού θα επιτρέπουν τις ακόλουθες λειτουργίες ανά εγγεγραμμένο αγροτεμάχιο και παραγωγό :

Συνέντευξη του κ. Καλτσή Ιωάννη στο STAR Κεντρικής Ελλάδας

Go to Top