Eίναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου η διαβούλευση που αφορά στις νέες παραμέτρους και όρους που θα ισχύσουν στην εφαρμογή του μέτρου των Νέων Αγροτών. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, πέντε είναι τα βασικά σημεία που θα διαφοροποιήσουν άρδην τα όσα γνωρίζουμε έως τώρα για το εν λόγω πρόγραμμα και με βάση τα οποία προετοιμάζονται οι πιθανοί υποψήφιοι:

Οι 5 σημαντικότερες αλλαγές της νέας προκήρυξης διαμορφώνονται ως εξής:

 1. Το ποσό της ενίσχυσης διπλασιάζεται και θα κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο, αφορά το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης, ενώ η δεύτερη δόση καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 2. Το μέγεθος της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, που θα δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2021, εκπεφρασμένο ως τυπική απόδοση, πρέπει να είναι από 14.000 έως 100.000 ευρώ.
 3. Για πρώτη φορά, η πρόσκληση του υπομέτρου 6.1 θα συμπέσει χρονικά με την πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης (μέτρο 4.1) με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε επιπλέον χρηματοδότηση για την απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού από τους Νέους Αγρότες. Συνεπώς, στην πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης και όσοι θα έχουν υποβάλει αίτηση στήριξης στην πρόσκληση του 6.1. Ωστόσο για να ενταχθούν στο 4.1 πρέπει απαραίτητα να εγκριθούν στο 6.1 και βέβαια να έχουν συγκεντρώσει και την απαραίτητη βαθμολογία για το 4.1.
 4. Οι δικαιούχοι πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού και να τη διατηρήσουν τουλάχιστον για μία τριετία από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό για μία τριετία από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Συνεπώς, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διατηρήσουν συνολικά την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για επτά έτη, αντί για τέσσερα που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ακόμα:

 • Το μέγεθος της δημόσιας δαπάνης θα είναι πολλαπλάσιο από την προηγούμενη πρόσκληση και εκτιμάται ότι θα κινηθεί πάνω από τα 350 εκατ. ευρώ.
 • Στην συγκεκριμένη πρόσκληση και με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα συγχωνευτεί η πρόσκληση για τους δικαιούχους των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω συνοψίζουμε στα εξής σημαντικότερα:

 • Διπλασιασμός επιχορήγησης.
 • Αύξηση της απαιτούμενης για την ένταξη τυπικής απόδοσης.
 • Παράλληλη ένταξη σε δύο μέτρα, «Νέοι Αγρότες» και «Σχέδια Βελτίωσης»
 • Διαφοροποίηση του χρόνου διάρκειας των υποχρεώσεων από τα τέσσερα έτη στα επτά.

Το εν λόγω υπομέτρο θα εφαρμοστεί σε όλη την ελληνική επικράτεια με εξαίρεση την Δημοτική Κοινότητα του 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης και τον κατεξοχήν αστικό ιστό της Αττικής.

 

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Να μην έχουν υπερβεί το 41ο έτος κατά την αίτηση
 2. Να είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου
 3. Να εγκαθίσταται πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά το 18μηνο πριν την αίτηση και να μην έχει ασκήσει επαγγελματική γεωργική δραστηριότητα για πέντε τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης
 4. Να μην ασκεί εξωγεωργική απασχόληση. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να δεσµευτεί να τη διακόψει εφόσον εγκριθεί η αίτησή του.
 5. ∆εν έχει σύζυγο που έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2021 ή που τα έτη 2019 ή 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση άνω των 8.000 ευρώ ή είναι επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ.
 6. Δεν είναι φοιτητής που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή
 7. Θητεία: πρέπει να έχει ολοκληρώσει, έχει απαλλαγεί ή έχει ξεκινήσει την υπηρέτηση της στρατιωτικής του θητείας κατά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης (έναρξη υποβολών)
 8. Να μην έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 –2020, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006
 9. Να εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)
 10. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) το 2021, των οποίων οι τυπικές αποδόσεις των δηλωμένων καλλιεργειών να είναι κατ’ ελάχιστο 14.000 € (χωρίς επίσπορες) έως 100.000€.

Μπορείτε να δείτε τις Τυπικές Αποδόσεις εδώ.

Το προσχέδιο της υπουργικής απόφασης του ΥΠΑΑΤ έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στο http://pconsult.minagric.gr/images/diavouleuseis/diavouleuseis2021/diavouleush_ypometro6.1_010321.pdf. Εναλλακτικά, μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.