Ευφυής γεωργία

Η PROTYPON AE ως εταιρεία σύγχρονης τεχνολογίας έχει συμμετάσχει και συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση έργων τα οποία έχουν ως βάση τη χρησιμοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας, συστήματα GIS, SQL server, καθώς και καινοτόμων λογισμικών τα οποία πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά συστήματα και εργαλεία στην υλοποίηση των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, αλλά και γεωργίας ακριβείας.

Η PROTYPON AE ως μέτοχος της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (https://agrotomi.gr/) έχει εξασφαλίσει προνομιακή πρόσβαση στις υπηρεσίες Gaiasense και τις υποδομές ευφυούς γεωργίας ικανών να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες σε μεμονωμένους παραγωγούς ή ομάδες παραγωγών οι οποίες αφορούν:

  • Ολοκληρωμένες συμβουλές άρδευσης λίπανσης, φυτοπροστασίας και γεωργικών προειδοποιήσεων, βασισμένων στο σύστημα gaiasense
  • Συμβουλές εφαρμογής ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας βασισμένων στο σύστημα gaiasense
  • Συμβουλές εφαρμογής ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδάτων καθώς και ορθολογικής διαχείρισης λιπασμάτων
  • Συμβουλές εφαρμογής πολλαπλής συμμόρφωσης και επωφελών πρακτικών για το κλίμα, το περιβάλλον και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
  • Συμβουλές μετριασμού του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και προώθησης της προσαρμογής της γεωργίας στις νέες διαμορφούμενες συνθήκες
simvouloi-poiotitas

Μπορείτε να ενημερωθείτε από την PROTYPON στο 210 9933888 ή με την εγγραφή σας στο NEWSLETTER που προσφέρει η εταιρεία.