Πιστώθηκαν από σήμερα, Πέμπτη 17/04/2014, οι λογαριασμοί των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών, όσον αφορά την ειδική ενίσχυση του άρθρου 68 για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίστηκε στα 11,5 ευρώ ανά στρέμμα για τη χρονιά 2013.

Τα συνολικά ποσά που διατέθηκαν όσον αφορά το άρθρο 68, σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΠΑΤ είναι :

→ 9 εκατ. ευρώ σε 25.444 παραγωγούς για τη βελτίωση της ποιότητας των ελαιοκομικών προϊόντων

→ 19 εκατ. ευρώ σε 37.345 παραγωγούς για ενίσχυση του Σκληρού Σίτου

Υπενθυμίζουμε όμως οι εν λόγω ενισχύσεις του άρθρου 68 έχουν λάβει παράταση εφαρμογής και για την τρέχουσα χρονιά (2014), σύμφωνα με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση τον Δεκέμβριου του 2013.