Σχεδιασμός λογισμικών

Η PROTYPON AE ως εταιρεία σύγχρονης τεχνολογίας έχει συμμετάσχει και συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση έργων τα οποία έχουν ως βάση τη χρησιμοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας, συστήματα GIS, SQL server, καθώς και καινοτόμων λογισμικών τα οποία πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά συστήματα και εργαλεία στην υλοποίηση των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, αλλά και γεωργίας ακριβείας.

Το 2009 η PROTYPON σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες παραγωγής λογισμικού GIS σχεδίασε ένα καινοτόμο λογισμικό με την ονομασία igrow.

i-growΤο igrow  αποτελεί ένα πρωτότυπο και εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο καταγραφής εισροών ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών (σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2) και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες (παραγωγούς, γεωπόνους, ομάδες παραγωγών) να αποτυπώσουν ψηφιακά όλες τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο αγροτεμαχίου, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική απεικόνισή του.

Περιγραφή λειτουργίας :

Βασική φιλοσοφία του συγκεκριμένου διαδικτυακού λογισμικού είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων που συνδυάζουν τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στους τομείς της ασύρματης επίγειας και δορυφορικής τεχνολογίας και εξειδικευμένου λογισμικού.

Το συγκεκριμένο λογισμικό αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα και εφαρμογή, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη γρήγορη αποτύπωση και καταγραφή όλων των διαδικασιών και πληροφοριών που σχετίζονται με την πιστοποίηση των προϊόντων και ταυτόχρονα προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες σε παραγωγούς, γεωπόνους, Ομάδες Παραγωγών και γενικά σε όλους τους εμπλεκόμενους με το Σύστημα Πιστοποίησης.

Αναλυτικότερα, η διαδικτυακή εφαρμογή του λογισμικού δίνει τη δυνατότητα μιας πλήρους ηλεκτρονικής καταγραφής όλων των εισροών και ενεργειών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2, που λαμβάνουν χώρα σε κάθε εγγεγραμμένο αγροτεμάχιο, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα επεξεργασίας όλων των στοιχείων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς τις χρησιμοποιούμενες καλλιεργητικές πρακτικές.

Από την άλλη πλευρά, το σύστημα παρέχει και επιπλέον GIS δυνατότητες, όπως η εύρεση στοιχείων σε ψηφιακό χάρτη των αγροτεμαχίων, μεγέθυνση – σμίκρυνση, μέτρηση αποστάσεων, παρουσίαση στοιχείων που σχετίζονται με κάθε αγροτεμάχιο, καθώς και ένα ευέλικτο σύστημα παραγωγής και εκτύπωσης εφαρμογών. Το γεγονός αυτό, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο marketing και προώθησης, δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης απομακρυσμένων χρηστών (π.χ. πελατών επιχείρησης στο εξωτερικό) σε έναν κεντρικό server διαχείρισης πληροφοριών, με ελεγχόμενη βέβαια πρόσβαση.

Επίσης, η PROTYPON είχε ενεργή συμμετοχή στην σύλληψη και υλοποίηση ενός αρκετά πρωτοποριακού προγράμματος γεωργίας ακριβείας στον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας το οποίο αφορούσε τη ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ και υλοποιήθηκε από τον ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ στo πλαίσιo προγράμματος εργασίας των Ο.Ε.Φ. (Καν. (ΕΚ) 867/2008). Το έργο αποτελεί μια σημαντική καινοτομία, καθώς προβλέπει σύστημα παρακολούθησης των εισροών των ελαιώνων με τη χρήση μεθόδων δορυφορικής τηλεπισκόπησης.

Ενημερωθείτε από την PROTYPON στο 210 9933888 ή με την εγγραφή σας στο NEWSLETTER που προσφέρει η εταιρεία.