Τοπικά και Περιφερειακά Προγράμματα

Τα Τοπικά και Περιφερειακά Προγράμματα είναι εξειδικευμένα προγράμματα, σχεδιασμένα να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες σε τοπικό επίπεδο, όπως Εξωστρέφεια, Μεταποίηση, Καινοτομία, Απασχόληση, Τουρισμός κλπ.

Προκηρύσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τις εκάστοτε Περιφέρειες και αφορούν επιχειρηματικά σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με προϋπολογισμούς 200-300 χιλ.

Τα προγράμματα αυτά τα διαχειρίζονται συνήθως οι κατά τόπους Αναπτυξιακές εταιρείες, και αποτελούν εξαιρετικές ευκαιρίες λόγω των αυξημένων ποσοστών επιδότησης που δίνουν.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ-ΝΟΜΟΣ

Για τα Τοπικά και Περιφερειακά Προγράμματα μπορείτε να ενημερωθείτε από την PROTYPON στο 210 9933888 ή με την εγγραφή σας στο NEWSLETTER που προσφέρει η εταιρεία.