ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

PROTYPON ΑΕ

PROTYPON ΑΕ

Στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων η PROTYPON ΑΕ έχει προχωρήσει με επιτυχία στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων της διατροφικής αλυσίδας (συσκευαστήρια γεωργικών προϊόντων, μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων, εστιατόρια, catering, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία κ.α.). Τα συστήματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που έχει αναπτύξει η PROTYPON έχουν πιστοποιηθεί από τους μεγαλύτερους παγκόσμια αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Ειδικότερα στον τομέα της μεταποίησης (επεξεργασία και συσκευασία αγροδιατροφικών προϊόντων), η PROTYPON έχει εγκαταστήσει συστήματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που καλύπτουν υπο ενιαία τεκμηρίωση, όλες τις απαιτήσεις των προτύπων BRC, IFS, ISO 22000 (HACCP) και ISO 9001, μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος πιστοποίησης για την επιχείρηση. Επιπλέον η PROTYPON αναλαμβάνει με επιτυχία την αναβάθμιση των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων που διαθέτει μια επιχείρηση τροφίμων.

Επίσης, η εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένα στελέχη από τον ΕΦΕΤ (Εθνικό Φορέα Ελέγχου Τροφίμων) που μπορούν να αναλάβουν τη διενέργεια εκπαιδεύσεων του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων που επιθυμούν, με τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης από τον ΕΦΕΤ (το συνολικό κόστος της διενέργειας των παραπάνω εκπαιδεύσεων είναι δυνατό να καλυφθεί πλήρως από τις εργοδοτικές εισφορές της επιχείρησης ΛΑΕΚ 0,45%).

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων βασίζεται στα εξής:

 • Πριν τον σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης πραγματοποιείται έλεγχος της επάρκειας των εγκαταστάσεων τροφίμων, προκειμένου η επιχείρηση να γνωρίζει πιθανές ελλείψεις των υποδομών που διαθέτει, έναντι των προτύπων πιστοποίησης
 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος γίνεται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη με σχετική πανεπιστημιακή κατάρτιση
 • Το παραχθέν σύστημα διαχείρισης είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης
 • Το παραχθέν σύστημα διαχείρισης είναι πλήρως λειτουργικό και εφαρμόσιμο καλύπτοντας τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις
 • Στην περίπτωση απαίτησης για πιστοποίηση πέραν του ενός προτύπου (π.χ ISO22000, BRC, IFS κ.ο.κ.), το σύστημα διαχείρισης σχεδιάζεται υπό ενιαία τεκμηρίωση και δίνει τη δυνατότητα της one-stop επιθεώρησης για όλα τα πρότυπα
 • Οι εκπαιδεύσεις του εμπλεκόμενου προσωπικού είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και το αντικείμενο της κάθε επιχείρησης
 • Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις γίνονται από έμπειρα στελέχη μας
 • Η διενέργεια της επιθεώρησης από τον φορέα πιστοποίησης γίνεται παρουσία έμπειρου στελέχους μας

Πλεονεκτήματα της εφαρμογής των προτύπων πιστοποίησης είναι :

 • Δημιουργία στρατηγικού εργαλείου οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης που οδηγεί στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προστιθέμενης αξίας στο προϊόν
 • Διεθνής κατοχύρωση και αναγνώριση της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της επιχείρησης, που δημιουργεί πρόσβαση στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς αγορές
 • Εντοπισμός και αναγνώριση όλων των κρίσιμων σημείων που αφορούν την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων

Τα βασικά Πρότυπα πιστοποίησης υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει η PROTYPON είναι τα εξής :

AGRO 2 - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή-protypon.eu

ΙSO 22000:2018:

Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων

Το ISO 22000:2018 είναι ένα διεθνές πρότυπο που εκπονήθηκε από την τεχνική επιτροπή ISO/TC 34 “Food products” και καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων προκειμένου οι επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, να αποδείξουν την ικανότητα τους να παράγουν ασφαλή τρόφιμα.
Περισσότερα

BRC FOOD (British Retail Consortium):

Global standard for food safety

Eίναι Πρότυπο για την Ασφάλεια & Ποιότητα των Τροφίμων, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν τις αλυσίδες supermarkets
Περισσότερα

BRC AGENTS & BROKERS

BRC AGENTS & BROKERS

Global standard for agent and brokers

Είναι μια ειδική έκδοση του διεθνούς προτύπου BRC, η οποία αφορά επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων που δεν παράγουν αλλά αγοράζουν, κατέχουν και διακινούν αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα (π.χ. έμποροι και μεσίτες), είναι πλέον εφαρμόσιμη και απαιτητή από πολλές αλυσίδες σούπερ-μάρκετ και γενικότερα από το λιανεμπόριο
Περισσότερα