Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου η εφημερίδα «ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ», δημοσίευσε εκτενές αφιέρωμα στην πλήρη ανακατασκευή της μονάδας συντήρησης και τυποποίησης οπωροκηπευτικών της εταιρείας ΑΛΦΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΠΕ, η οποία είχε καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά.

Το έργο της ανακατασκευής της μονάδας, που βρίσκεται στο  Ζευγολατιό Κορινθίας, χρηματοδοτήθηκε μέσω του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και το συνολικό του κόστος  ξεπέρασε τις 800.000 ευρώ.

Το επενδυτικό σχέδιο, από τη σύνταξη, τροποποίηση έως και την ολοκλήρωσή του, καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των συστημάτων παραγωγής, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και διαχείρισης ποιότητας, που εφαρμόζει η εταιρεία, φέρουν την υπογραφή της PROTYPON, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάκαμψη της επιχείρησης μέσα από μια δυσμενή συγκυρία και ενισχύοντας περαιτέρω τον εξαγωγικό της προσανατολισμό.