Ανακοινώθηκε η τροποποίηση των λεπτομερειών εφαρμογής του Μέτρου 9 για τις Ομάδες Παραγωγών.

Η Τροποποίηση περιλαμβάνει διευκρινίσεις για:

 1. Τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για όλες τις κινήσεις που αφορούν το Πρόγραμμα (επιβάλλεται να γίνει δήλωση ειδικού λογαριασμού)

 1. Την καταβολή των δόσεων (με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης ενός έτους από την ημερομηνία αναγνώρισης)
  • Αν η ομάδα είναι ήδη αναγνωρισμένη πριν την αίτηση: άμεσο πρώτο αίτημα πληρωμής (μέχρι τώρα μη εφικτό)
  • Αλλιώς με την συμπλήρωση ενός έτους από την αναγνώριση ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτημα για την α’ και την β΄ δόση, ενώ τα επόμενα αιτήματα ακολουθούν, ένα κάθε έτος.

 1. Τον υπολογισμό της αξίας παραγωγής ανά έτος
  • βάσει σχετικών φορολογικών στοιχείων για τα 3 έτη πριν την αναγνώριση της ομάδας
  • με παραστατικά και βεβαίωση αξίας από ορκωτό λογιστή για τα επόμενα έτη

 1. Τον τρόπο υπολογισμού του ποσού στήριξης
  • 10% της μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα,
  • 8% της αξίας παραγωγής της ομάδας για το 1ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 6% της αξίας παραγωγής της ομάδας για το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 4% της αξίας παραγωγής της ομάδας για το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 2% της αξίας παραγωγής της ομάδας για το 4ο έτος μετά την αναγνώριση

 1. Τα δικαιολογητικά της αίτησης πληρωμής
  • Η ημερομηνία ορίζεται πλέον με απόφαση της διαχειριστικής υπηρεσίας (δεν ισχύει πλέον το διάστημα του εξαμήνου, αναμένεται η σχετική ανακοίνωση )
  • Στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί και το 1ο έτος από την αναγνώριση (ή παραπάνω) της Ομάδας/Οργάνωσης Παραγωγών κατά την στιγμή που θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τότε γίνεται συνολική αίτηση και για τις υπόλοιπες δόσεις εκτός της πρώτης.

 1. Τις διαδικασίες για τυχόν ανάκληση αίτησης ή σφάλματος

 1. Τις κυρώσεις σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής αιτήματος πληρωμής

 1. Τις κυρώσεις για απόκλιση μεγαλύτερη του 30% της πραγματικής από την εκτιμώμενη αξία παραγωγής

Μετά και την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία αναμένεται, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής.

Μπορείτε να δείτε την Απόφαση της 2ης Τροποποίησης εδώ.