Ανακοινώθηκε στις 21 Μαΐου 2020 η δεύτερη προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Στην διάταξη περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις στον πρωτογενή γεωργικό τομέα (φυτική και ζωϊκή παραγωγή) και η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

 Η ημερομηνία λήξης είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν παράρτημα στην Ελλάδα με τις εξής μορφές:

 1. Ατομική επιχείρηση (εδώ υπάγονται και οι επαγγελματίες αγρότες)
 2. Εμπορική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής
 3. Αγροτικός Συνεταιρισμός ή Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη
 4. Ομάδες παραγωγών

Το ελάχιστο ύψος επιλέξιμων προϋπολογισμών είναι:

Είδος επιλέξιμης επιχείρησης Ελάχιστος προϋπολογισμός
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ)   50.000,00€
Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ)   50.000,00€
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις Άρθ.33 του Ν.4384/2016 (Ενώσεις συνεταιρισμών)   50.000,00€
Πολύ Μικρές επιχειρήσεις (αγρότες, ατομικές, ΟΕ, ΙΚΕ κλπ) λιγότερους από 10 εργαζόμενους και κύκλος εργασιών μέχρι 2.000.000,00€ 100.000,00€
Μικρές επιχειρήσεις (αγρότες, ατομικές, ΟΕ, ΙΚΕ κλπ) λιγότερους από 50 εργαζόμενους και κύκλος εργασιών μέχρι 10.000.000,00€ 150.000,00€

Τα ποσοστά επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι τα εξής:

55%:

 • Βόρειο Αιγαίο

50%:

 • Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
 • Κεντρική Μακεδονία
 • Ήπειρος
 • Θεσσαλία
 • Δυτική Ελλάδα
 • Πελοπόννησος

45%:

 • Δυτική Μακεδονία
 • Στερεά Ελλάδα
 • Ιόνιοι Νήσοι
 • Κρήτη

40%:

 • Αττική (Δυτική, Πειραιάς, Νήσοι)
 • Νότιο Αιγαίο

30%:

 • Αττική (λοιπές περιοχές)

Ανεξαρτήτως περιοχής και μεγέθους επιχείρησης, η δαπάνη του συμβούλου (μελέτη υποψηφιότητας) επιδοτείται με 50%.

 Οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι:

 1. κτηριακά (αποθήκες, στάβλοι κλπ),
 2. μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό,
 3. μεταφορικά μέσα εντός του χώρου της μονάδας (κλάρκ κλπ)
 4. μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, λογισμικού
 5. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ιδιοκατανάλωση
 6. αρδευτικά εφόσον επιφέρουν τουλάχιστον 25% εξοικονόμηση ύδατος και με προϋπόθεση την εγκατάσταση μετρητή κατανάλωσης ύδατος και
 7. δαπάνες μελετών και συμβούλων (μελέτες σύμβουλοι κλπ).

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.