Στο τεύχος Φεβρουαρίου 2021 του περιοδικού ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ, φιλοξενείται άρθρο της κ. Τάνιας Μακαρώνα (Γεωπόνος ΓΠΑ – Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργων της PROTYPON) που αφορά στο Μέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθήκων και καταστροφικών συμβάντων».

Για το Μέτρο αυτό έχει αναρτηθεί 2η Πρόσκληση μέσω του ΟΓΑ και σκοπεύει στην στήριξη των δικαιούχων για την απόκτηση συστημάτων της προστασίας των καλλιεργειών που πλήττονται από καιρικά φαινόμενα.

Στο άρθρο αναφέρονται περιληπτικά τα ποσοστά επιδότησης, οι δικαιούχοι οι επιλέξιμες δαπάνες, ο προϋπολογισμός ανά δικαιούχο, ο χρόνος υλοποίησης, καθώς και τα κριτήρια βαθμολογίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.