Στο καθιερωμένο πλέον αφιέρωμα για την Πιστοποίηση του περιοδικού ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ στο τεύχος Φεβρουαρίου 2021, ο κ. Γιάννης Καλτσής (MSc Γεωπόνος, Διευθύνων Σύμβουλος της PROTYPON) παραθέτει άρθρο για τις ριζικές αλλαγές που έχει επιφέρει ο ιός covid-19 στο τομέα των τροφίμων.

Στο άρθρο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πιστή εφαρμογή των ορθών πρακτικών υγιεινής σε όλα τα στάδια της παραγωγής τροφίμων, αλλά και στην θέσπιση πρωτοκόλλων για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων στον τομέα αυτό και κατ’ επέκταση των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι πολλά διεθνή Πρότυπα Πιστοποίησης έχουν ήδη ενσωματώσει στις απαιτήσεις τους οδηγίες για την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων ελέγχου προστασίας.

Ο κ. Καλτσής τονίζει την αναγκαιότητα εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων στην Βιομηχανία Τροφίμων, καθώς αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.