Στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ που κυκλοφορεί, φιλοξενείται άρθρο του κ. Καλτσή Ιωάννη (MSc Γεωπόνος, Διευθύνων Σύμβουλος της PROTYPON) σχετικά με την πιστοποίηση κατά GRASP και την ιδιαίτερη σημασία εφαρμογής της.

Στο άρθρο αναφέρεται λεπτομερώς η αναγκαιότητα απόκτησης της πιστοποίησης κατά  GRASP (GLOBALGAP Risk Assessment on Social Practices – Ανάλυση Επικινδυνότητας στις Κοινωνικές Πρακτικές) από τον παραγωγό, καθώς επιβεβαιώνει ότι τηρεί όλες τις θεσμοθετημένες δεσμεύσεις των εργασιακών συνθηκών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τονίζεται ότι το πρότυπο αυτό είναι πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, αλλά και στην εγχώρια αγορά, σύμφωνα με τις νέες τάσεις που καταγράφονται στο καταναλωτικό κοινό.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.