Στα πλαίσια του αφιερώματος Τα σχέδια για το 2020 στην εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα» που κυκλοφόρησε στις 27 Δεκεμβρίου 2019, δημοσιεύθηκε άρθρο του κ. Καλτσή Ιωάννη (MSc Γεωπόνος, Διευθύνων Σύμβουλος της PROTYPON), με κύριο αντικείμενο τους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία για το έτος που διανύουμε.

Στην δημοσίευση γίνεται ένας σύντομος απολογισμός για την χρονιά που έκλεισε, με αναφορές στην ολοκλήρωση υποβολών και αξιολογήσεων αρκετών Μέτρων στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, καθώς και των Δράσεων που ανακοινώθηκαν το 2019 και παραμένουν ενεργές, ενώ επισημαίνεται η καθυστέρηση προκήρυξης Δράσεων και Μέτρων, εξίσου σημαντικών.

Στο άρθρο τονίζεται η απόλυτη επιτυχία που σημείωσε η εταιρεία στην έγκριση όλων των επενδυτικών σχεδίων που υπέβαλε στα πλαίσια του Μέτρου 4.2 που αφορούσε στην Μεταποίηση στον αγροτικό τομέα για επενδύσεις άνω των 600.000,00€.

Τέλος, αναφέρεται ως βασικός στόχος της εταιρείας, η συνέχιση παροχής αξιόπιστων συμβουλών κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα, δίνοντας έμφαση  στην υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων, την γρήγορη αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί, αλλά και την προκήρυξη λοιπών Μέτρων που εκκρεμούν.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.