Το περιοδικό «Ελιά & Ελαιόλαδο» φιλοξένησε στην τριμηνιαία έκδοση που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, άρθρο του κ. Καλτσή Ιωάννη (MSc Γεωπόνος, Διευθύνων Σύμβουλος της PROTYPON), σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω των επενδυτικών προγραμμάτων που ισχύουν την τρέχουσα περίοδο και περιλαμβάνουν χρηματοδοτήσεις επενδύσεων στον ελαιοκομικό τομέα.

Επισημαίνει ότι τα Προγράμματα αυτά αφορούν σε επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείων, καθώς και την ίδρυση ή/και τον εκσυγχρονισμό μονάδων τυποποίησης ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, παρουσιάζοντας συγχρόνως τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες και τα κριτήρια μοριοδότησης.

Στο άρθρο αποτυπώνονται οι διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων και γίνεται αναφορά στα ποσοστά επιδότησης, καθώς και στο ύψος της χρηματοδότησης.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.