Στα πλαίσια της άρτιας ενημέρωσης παραγωγών και καταναλωτών, ο κ. Καλτσής Ιωάννης, (MSc Γεωπόνος, Διευθύνων Σύμβουλος) παρέθεσε άρθρο στο ένθετο AGRICOLA της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 29/05/2016, σχετικά με την αναγκαιότητα της πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων.

Στο άρθρο σημειώνεται η σημασία και ο τρόπος της σωστής χρήσης των φυτοφαρμάκων κατά την παραγωγική διαδικασία, προκειμένου να επιτευχθεί η παραγωγή ασφαλών προϊόντων για κατανάλωση.

Επίσης, ο κ. Καλτσής, τονίζει τα πολλαπλά οφέλη της εφαρμογής των προτύπων πιστοποίησης AGRO 2 / GLOBALGAP, τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για τους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να είναι σίγουροι ότι το τελικό προϊόν που βρίσκεται στο ράφι είναι κατάλληλο για κατανάλωση και ασφαλές για την υγεία τους.