Αυξημένα κονδύλια κατά 20% θα διατεθούν το 2017 για τα προγράμματα προώθησης ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1144/2014.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε για το 2017 αυξημένο προϋπολογισμό ύψους 133 εκατ. ευρώ για την προώθηση αγροτικών προϊόντων εντός και εκτός της Ε.Ε., έναντι 111 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν το 2016. Τα 90 εκατ. ευρώ θα αφορούν απλά προγράμματα και τα υπόλοιπα 43 εκατ. ευρώ θα αφορούν πολυπρογράμματα (διακρατικά).

Επιπλέον, στο νέο πρόγραμμα εντάχθηκαν περισσότερες χώρες που αφορούν αγορές στόχους στις Τρίτες Χώρες.

Τα προγράμματα προώθησης χρηματοδοτούνται από 70 έως 85% από κοινοτικά κονδύλια. Ειδικότερα, για τη χώρα μας ισχύει αυξημένη χρηματοδότηση, που ανέρχεται σε 75% για αγορές στόχους εντός της Ε.Ε. και σε 85% για αγορές σε Τρίτες Χώρες, καθώς και για διακρατικά προγράμματα.

Η σχετική πρόσκληση για την υποβολή νέων προγραμμάτων θα εκδοθεί εντός του Ιανουαρίου του 2017.