Μια ειδική έκδοση του διεθνούς προτύπου BRC, η οποία αφορά επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων που δεν παράγουν αλλά αγοράζουν, κατέχουν και διακινούν αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα (π.χ. έμποροι και μεσίτες), είναι πλέον εφαρμόσιμη και απαιτητή από πολλές αλυσίδες σούπερ-μάρκετ και γενικότερα από το λιανεμπόριο.

Η έκδοση AGENTS & BROKERS του προτύπου BRC έρχεται να καλύψει μια σειρά από νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για επιχειρήσεις οι οποίες δρουν ουσιαστικά ως ενδιάμεσοι μεταξύ των παραγωγών και του τελικού καταναλωτή.

ρόλος των επιχειρήσεων αυτών είναι αρκετά σημαντικός για την αλυσίδα τροφίμων, διότι είναι οι νόμιμοι κάτοχοι των προϊόντων πριν φθάσουν στον τελικό καταναλωτή και θα πρέπει να έχουν προκαθορισμένες διαδικασίες για τον τρόπο και την ταχύτητα άντλησης των απαιτούμενων πληροφοριών (π.χ. ιχνηλασιμότητας, προδιαγραφές προϊόντων, κ.ο.κ.), που θα πρέπει να συνοδεύουν το προϊόν ή έστω να μπορούν άμεσα να αναζητηθούν.

Το πρότυπο BRC AGENTS & BROKERS έχοντας ουσιαστικά αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα της λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων ως πηγή παροχής πληροφοριών μεταξύ παραγωγών και τελικών καταναλωτών, έχει εκδώσει μια πλήρως πιστοποιήσιμη έκδοση από διαπιστευμένους φορείς που μπορεί να εφαρμοσθεί πλέον και στην Ελλάδα.

Η PROTYPON AE ως κορυφαία εταιρεία συμβούλων στον τομέα ανάπτυξης των συστημάτων διαχείρισης, αναλαμβάνει με επιτυχία την άμεση και ολοκληρωμένη εγκατάσταση του προτύπου BRC AGENTS & BROKERS, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης της κάθε εταιρείας.