Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τις επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή του νέου Αναπτυξιακού 4887/2022