Η κατηγορία αυτή είναι για mobile application

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο για επενδύσεις στη γεωργία και την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Ο Αναπτυξιακός Νόμος στον Αγροτικό Τομέα και στην Μεταποίηση Τροφίμων: Δημοσιεύθηκαν οι ΚΥΑ για τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τις επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή του νέου Αναπτυξιακού 4887/2022

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Παρατείνεται η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο Υπομέτρο 2.1 – Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Go to Top