Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τις επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή του νέου Αναπτυξιακού 4887/2022

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Παρατείνεται η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο Υπομέτρο 2.1 – Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων για την Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2022-2025

Σε προδημοσίευση το πρόγραμμα για την πιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης βαμβακιού

Go to Top