Τηλ: 2109933888, Φαξ: 2109957377|info@protypon.eu

news

Home/news

«Μαθαίνω για το Λάδι και την Ελιά, την Υγεία και τη Μεσογειακή Διατροφή»-Συνεχίζεται η καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών

Συνεχίζεται η καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών με θέμα «Μαθαίνω για το Λάδι και την Ελιά, την Υγεία και τη Μεσογειακή Διατροφή» από την  Επιστημονική Εταιρεία [...]

Ανακοίνωση των Λεπτομερειών εφαρμογής του Μέτρου 9 – Ομάδες Παραγωγών

  Ανακοινώθηκε η τροποποίηση των λεπτομερειών εφαρμογής του Μέτρου 9 για τις Ομάδες Παραγωγών. Η Τροποποίηση περιλαμβάνει διευκρινίσεις για: Τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για όλες [...]

Καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών από την Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας

Με την αρχή της νέας ελαιοκομικής περιόδου 2019/2020, η Επιστημονική Εταιρεία  Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε), αρχίζει μια καμπάνια εξωστρέφειας με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών. Σε [...]

Απόλυτη επιτυχία της PROTYPON στην έγκριση επενδυτικών σχεδίων που υπέβαλε στο Υπομέτρο 4.2

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης του συνόλου των υποψηφίων επενδυτικών σχεδίων που συνέταξε η εταιρεία συμβούλων PROTYPON, στα πλαίσια της [...]

Ανοίγει η Δράση 4.2.1 – Μεταποίηση, εμπορία με τελικό προϊόν, γεωργικό για την Κεντρική Μακεδονία

Με ανακοίνωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, ξεκινάει στις 20 Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων στη  Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με [...]

Προδημοσίευση του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

Προδημοσιεύτηκε και αναμένεται στις 9 Σεπτεμβρίου η Πρόσκληση του Προγράμματος για την Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων. Ο στόχος του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων [...]

Προκηρύχθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 4.2 «Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» για την Αττική

Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η  1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος [...]

Τροποποιήθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ) ανακοίνωσε την Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου που αφορούν σε πράξεις ιδιωτικού [...]

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ένταξης στο Μέτρο 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών»

Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr) δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουλίου η απόφαση ένταξης των εγκεκριμένων πράξεων στο Μέτρο 9 «Σύσταση [...]

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων του προγράμματος CLLD/LEADER Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοίνωσε την 2η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής [...]