Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), δημοσίευσε Δελτίο Τύπου στις 28 Μαϊου, με αναφορά στον  «Οδηγό για τη Βιομηχανία Τροφίμων» που εξέδωσε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.), αποσκοπώντας στην επικαιροποιημένη ενημέρωση και την παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών για την αντιμετώπιση του ιού SARS-CoV-2, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων μέτρων ελέγχου ή/και της τροποποίησης των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται.

Το περιεχόμενο του οδηγού βασίζεται στην ανάλυση του προφίλ επικινδυνότητας του ιού, σύμφωνα με την επιστημονική γνωμοδότηση μιας ομάδας εξεχόντων επιστημόνων στην οποία συμμετείχαν στελέχη του ΕΦΕΤ αλλά και διακεκριμένοι επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς και έμπειρα στελέχη των επιχειρήσεων τροφίμων.

Ο οδηγός συντάχθηκε βάσει των στοιχείων που ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία έκδοσής τους και θα επικαιροποιείται εφόσον υπάρχουν νεότερα δεδομένα.

Για να διαβάσετε τον οδηγό, πατήστε εδώ.