Στις  6 και 7 Μαρτίου 2023 πρόκειται να διεξαχθεί διεθνές συνέδριο με θέμα τις “Σύγχρονες μορφές δακοπροστασίας των ελαιώνων” στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διοργανώτρια του συνεδρίου είναι η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε) το οποίο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σκοπός του συνεδρίου είναι ο δημόσιος ανοιχτός διάλογος μεταξύ της ακαδημαϊκής & επιστημονικής κοινότητας, γεωπόνων με πλούσια εμπειρία από τις ελαιοκομικές περιφέρειες, των κατά τόπους ΔΑΟΚ που έχουν και ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για το πρόγραμμα της δακοκτονίας, του ΥΠΑΑΤ και ξένων εμπειρογνωμόνων από τις Μεσογειακές χώρες. Η διατύπωση τελικών συμπερασμάτων και προτάσεων θα αποτελέσει το μέτρο επιτυχίας του συνεδρίου.

Διαβάστε την πρόσκληση που περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες και τους ομιλητές του συνεδρίου εδώ.