Στον Αναπτυξιακό Νόμο μπορούν να υποβάλουν αίτημα ένταξης όλες οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν παράρτημα στην Ελλάδα μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.

Στα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στην γεωργική παραγωγή (φυτικής ή ζωικής κατεύθυνσης) καθώς και τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την πρώτη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις ή ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων, οι επενδύσεις περιβάλλοντος χώρου, καινούριοι μηχανολογικοί εξοπλισμοί και ειδικές κατασκευές, εξοπλισμοί μεταφοράς εντός του χώρου της μονάδας, και άυλες δαπάνες όπως τα συστήματα ποιότητας, λογισμικό και άδειες.

Τα ποσοστά επιχορήγησης εξαρτώνται από την περιοχή εγκατάστασης και είναι 55% (Βόρειο Αιγαίο), 50% (Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος), 45% (Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη), 40% (Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι, Νότιο Αιγαίο) και 30% (Λοιπές περιοχές Αττικής).

Η βαθμολογία ένταξης για υφιστάμενες εταιρείες επηρεάζεται από οικονομοτεχνικούς δείκτες όπως η Γενική ρευστότητα, το Καθαρό περιθώριο κέρδους, η Διάρθρωση κεφαλαίων και η Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων.

Η επόμενη κατηγορία κριτηρίων αφορά την βιωσιμότητα του επενδυτικού τους σχεδίου και την διαθεσιμότητα των ιδίων κεφαλαίων.

Ο κλάδος της αγροδιατροφής έχει βαθμολογική πριμοδότηση ενώ σε περίπτωση μεταποίησης δίνονται επιπλέον βαθμοί.

Διαβάστε το αναλυτικό ενημερωτικό για περισσότερες πληροφορίες.