Στις 11 Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 της Ελλάδας. Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική) για την περίοδο 2014-2020, ανέρχεται σε 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό Πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας, στη διατήρηση και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Στο πλαίσιο των Μέτρων του Π.Α.Α. εκτιμάται ότι, συν τοις άλλοις, 6.300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν επενδυτική στήριξη για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό (σχέδια βελτίωσης) και 23.900 νέοι γεωργοί θα λάβουν ενισχύσεις για πρώτη εγκατάσταση.

Επίσης, προβλέπονται αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης κατά 20% για επενδυτικά σχέδια Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και ενισχύονται κατά 100% η σύσταση και οι λειτουργικές δαπάνες νέων Οργανώσεων Παραγωγών σε πενταετή βάση με ποσά που φτάνουν τα 100.000€ κατ’έτος (ΜΕΤΡΟ 9 – Υπομέτρο 9.1).

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα πρώτα Μέτρα του νέου Π.Α.Α. που πρόκειται να προκηρυχθούν εντός του πρώτου τετραμήνου του 2016 αφορούν το ΜΕΤΡΟ 2 – Υπομέτρο 2.1:Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα (Γεωργικοί Σύμβουλοι) και το ΜΕΤΡΟ 6 – Υπομέτρο 6.1: Εγκατάσταση νέων γεωργών (Νέοι Αγρότες).

Το πρώτο, αφορά επιδότηση 100% για την παροχή 3 συμβουλευτικών υπηρεσιών (1.500€ έκαστη) ανά παραγωγό εντός πενταετίας και το δεύτερο, αφορά την ενίσχυση κατά 100% για την εγκατάσταση νέων αγροτών ηλικίας 18 έως 40 ετών με ποσά από 22.000€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments: (1)

Καλησπέρα, μπορεί να γραφτεί όποιος θέλει να παρακολουθήσει? Είμαι κλειδαράς γλυφάδα αλλά και κλειδαράς Αργυρούπολη, κλειδαράς Άλιμος και κλειδαράς Ελληνικό και σας έχω δει πολλές φορές στο youtube. Και είχα δει κάποτε ένα τέτοιο συνέδριο στην Αθήνα που ήταν οργανωτής ο Κος Δημητρίου.  Τώρα βλέπω θα μιλήσετε για τα νέα ESPA μικρών επιχειρήσεων. Αν μπορώ παρακαλώ ενημερώστε με, έχω στείλει και mail στο site σας. Ευχαριστώ.