Ξεκινάει από 26 Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Μαρτίου 2012.

Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα και επιλέξιμες είναι οι παρακάτω κατηγορίες ζώων :

  • Αίγες και Πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής
  • Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση\
  • Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική / διολή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι για ένταξη στο πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας είναι :

– Οι επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Επιχειρήσεων (ΜΑΑΕ) με αυτή την ιδιότητα

– Οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ, και οι οποίοι :

  • Είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν τουλάχιστον το 35% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός τους από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα (25% για νησιά με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους)
  • Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός τους από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα

Οι κτηνοτρόφοι που ενδιαφέρονται να εντάξουν την εκμετάλλευσή τους στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας, θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωματική Αίτηση Ενίσχυσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις εξής υπηρεσίες :

  • Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
  • Στις κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ
  • Στις κατά τόπους Ε.Α.Σ.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τη βαθμολογία που θα λάβουν, έπειτα από εξέταση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής.