ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

PROTYPON ΑΕ

PROTYPON ΑΕ

H PROTYPON ΑΕ έχει επενδύσει έμπρακτα τα τελευταία χρόνια στην πράσινη ανάπτυξη και ειδικότερτα σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών αερίου CO2.

Οι επενδύσεις της εταιρείας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ξεπερνούν το 1,5 εκ. €, ενώ το συνολικό όφελος που προκύπτει στο περιβάλλον από τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισοδυναμεί με εξοικονόμηση εκπομπών αερίου CO2 ποσότητας 560.000 KGR ετησίως.

Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στην Πελασγία Φθιώτιδας.

Ταυτόχρονα, στόχο της εταιρείας αποτελεί η συνεχής επένδυση και παροχή τεχνογνωσίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οποιασδήποτε τεχνολογίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με το τρίπτυχο : γεωργική παραγωγή – αειφορία – πράσινη ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.

fotoboltaika