Στα πλαίσια του Άξονα 4 – Μέτρο 41 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της Ν.Α. Φθιώτιδας, ανανκοινώθηκε η 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων.

Το πρόγραμμα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.439.858,66€, ενισχύει σε ποσοστά από 35% έως 100% επενδυτικές προτάσεις στις ακόλουθες δράσεις :

  • Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
  • Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
  • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
  • Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
  • Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

Περιοχές εφαρμογής των ανωτέρω δράσεων αποτελούν όλοι οι Δήμοι του Νομού Φθιώτιδας, πλην του Δ.Δ. Λαμίας του Δήμου Λαμιέων. Στα δημοτικά διαμερίσματα από 5.000 έως 10.000 κατοίκους, όπως Δ.Δ. Στυλίδας, Δ.Δ. Μαλεσίνας και Δ.Δ. Αταλάντης, επιτρέπεται η υλοποίηση δράσεων ΜΟΝΟ στις εκτός σχεδίου περιοχές.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ :

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο Υπομέτρο L123α “Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων”, που αφορά ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ολοκληρωμένες επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση και τυποποίηση του συνόλου των γεωργικών προϊόντων όπως ελαίου, οίνου, οπωροκηπευτικών, αρωματικών φυτών, ξηρών καρπών, κρέατος, γάλακτος, μελιού κ.α.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 344.858,66€ και το ποσοστό ενίσχυσης σε 40%.

Δικαιούχοι είναι Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό Παράρτημα της πρόσκλησης και αφορούν ατομικά στοιχεία, στοιχεία πιστοποίησης του δικαιούχου, οικονομικά & φορολογικά στοιχεία, στοιχεία ιδιοκτησίας ή μίσθωσης του ακινήτου, στοιχεία ετοιμότητας του επενδυτικού σχεδίου και στοιχεία τεκμηρίωσης της ικανότητας του δικαιούχου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. “ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.“. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων για τα Υπομέτρα και τις Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος LEADER είναι η 23η Φεβρουαρίου 2015.

Η PROTYPON έχοντας σημαντική εμπειρία σε επενδυτικά προγράμματα, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εκπόνηση, την υποβολή και την παρακολούθηση του έργου σας μέχρι την ολοκλήρωσή του.