Σύμφωνα με τη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 το οποίο είναι υπό διαβούλευση, επιδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης από 40-80% επενδυτικά σχέδια κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία περιλαμβάνουν επενδύσεις αρδευτικών έργων συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 150.000€.

Οι επιλέξιμες αρδευτικές επενδύσεις αφορούν:

  • νέες γεωτρήσεις,
  • εκσυγχρονισμός υφιστάμενων,
  • αρδευτικά συστήματα,
  • αντλιοστάσια,
  • δεξαμενές,
  • λογισμικά άρδευσης και
  • συστήματα γεωργίας ακριβείας.

 

 

Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης

α) Τα 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

β) Τα 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης  χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 200.000 ευρώ.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το αναλυτικό ενημερωτικό εδώ.