Η PROTYPON, ως χορηγός στην κορυφαία εκδήλωση, με θέμα «Aνοιχτός Διάλογος για το Ελληνικό Ελαιόλαδο», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στον  ελαιοκομικό τομέα να συμμετέχουν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους, προκειμένου να συνεισφέρουν στον διάλογο για την διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για την ελαιοκομία και το ελαιόλαδο.

Την εκδήλωση διοργανώνει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου – ΕΔΟΕ, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, ώρες 9.00π.μ. έως 7.30μ.μ. και θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στην Αθήνα όπου θα συμμετάσχουν μέσα από ανοιχτή πρόσκληση ελαιοπαραγωγοί, ελαιοτριβείς, πυρηνελαιουργοί, τυποποιητές ελαιολάδου, έμποροι, εξαγωγείς, στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων, οργανισμών, δημόσιων υπηρεσιών & φορέων, εκπρόσωποι συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων, σωματείων και οργανώσεων του τομέα, επιστήμονες, εστιάτορες, καταναλωτές και δημοσιογράφοι. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ παράλληλα η εκδήλωση θα μεταδίδεται μέσω live streaming, προκειμένου να την παρακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι στον τομέα σε όλη την Ελλάδα.

Ο ελαιοκομικός τομέας είναι ένας τομέας εθνικού ενδιαφέροντος, ο οποίος απασχολεί 500.000 οικογένειες, συνεισφέρει 1 δισ. ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας σε πολλές περιοχές της χώρας. Συνεπώς,ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ομοιογενούς εθνικής στρατηγικής καθίσταται επιβεβλημένη, προκειμένου να προσαρμοσθεί ο τομέας του ελαιολάδου στις απαιτήσεις και τον σκληρό ανταγωνισμό που συνεπάγεται η παγκοσμιοποιημένη οικονομική δραστηριότητα και να διασφαλιστεί η προοπτική και το μέλλον όλων όσοι ασχολούνται με το προϊόν και κυρίως των ελλήνων ελαιοπαραγωγών.

Η εκδήλωση καλύπτει θεματολογικά όλους τους κλάδους του τομέα και ειδικότερα:

 1. Ελαιοκαλλιέργεια – πρωτογενής παραγωγή
 2. Ελαιοτριβείο- τυποποίηση
 3. Διακίνηση & εμπορία χύμα ελαιολάδου
 4. Ιχνηλασιμότητα, ποιότητα & έλεγχοι
 5. Εξαγωγές, Προβολή & Προώθηση
 6. Έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση

Στην εκδήλωση θα συζητηθεί μια σειρά ενεργειών και μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν, με στόχο:

 • Την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αδυναμιών διαρθρωτικού κυρίως χαρακτήρα που εμφανίζει ο ελαιοκομικός τομέα της χώρας,
 • Την βελτίωση, την προστασία και την ανάδειξη της ποιότητας του προϊόντος και την αξιοποίηση της ως συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών μας,
 • Την ύπαρξη διαφάνειας και νομιμότητας στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στο επίπεδο του τελικού καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων μαζικής εστίασης,
 • Την διεύρυνση της παρουσίας και της ζήτησης του επώνυμου ελληνικού τυποποιημένου ελαιολάδου στις αγορές του εξωτερικού.

Ειδικότερα θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως:

 1. Θεσμοθέτηση μέτρων φορολογικού και εισοδηματικού χαρακτήρα και γενικότερα κινήτρων με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων σε όλα τα επίπεδα των επί μέρους κλάδων του ελαιολάδου.

 1. Συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση για ορθές πρακτικές και υφιστάμενες ρυθμίσεις για την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

 1. Θεσμοθέτηση ενός αποτελεσματικού και ταυτόχρονα ευέλικτου θεσμικού πλαισίου για τη δακοκτονία, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες της κάθε ελαιοπαραγωγικής περιοχής της χώρας.

 1. Λήψη μέτρων προστασίας και αξιοποίησης των υδάτινων πόρων στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας με παρεμβάσεις επενδυτικού χαρακτήρα σε έργα υποδομών (φράγματα, αρδευτικά δίκτυα και συστήματα, κλπ).

 1. Επιστημονικές έρευνες και μελέτες για τα διαθρεπτικά, φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού ελαιολάδου σε διαχρονική βάση, ανά ποικιλία ελαιοδέντρων και ελαιοκομική περιοχή της χώρας, για την χάραξη εθνικών θέσεων για το προϊόν και τη λήψη μέτρων βελτίωσης αδυναμιών εξωγενούς χαρακτήρα.

 1. Δημιουργία σταθερού θεσμικού πλαισίου ίδρυσης (χωροταξικά), οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων στον ελαιοκομικό τομέα (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια, πυρηνελαιουργεία, ραφινερίες, κλπ), που θα λαμβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος.

 1. Διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων για τη διασφάλιση νομιμότητας και διαφάνειας στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στο επίπεδο του τελικού καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων μαζικής εστίασης, για την προστασία των επιχειρήσεων που λειτουργούν νόμιμα, των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και του Δημοσίου (φορολογικά έσοδα).

 1. Επαναξιολόγηση των αναγνωρισμένων Προστατευόμενων Ονομασιών (ΠΟΠ και ΠΓΕ) για τα ελληνικά ελαιόλαδα, λαμβάνοντας υπόψη και το ισχύον ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο, με στόχο ενδεχόμενες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν και να δώσουν ουσιαστικό περιεχόμενο από οικονομική άποψη στον εν λόγω θεσμό.

 1. Στήριξη και ενίσχυση της παραγωγής βιολογικών ελαιολάδων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτησή τους βαίνει συνεχώς αυξανόμενη στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού, εντός και εκτός ΕΕ.

 1. Υλοποίηση προωθητικών ενεργειών με στόχο τη διεύρυνση της γνωριμίας και την ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου στο επίπεδο των διακινητών, των διαμορφωτών της κοινής γνώμης και του καταναλωτικού κοινού, στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού, προκειμένου να αυξηθεί η παρουσία και η ζήτηση του προϊόντος σε τυποποιημένη επώνυμη μορφή στην εν δυνάμει διεθνή αγορά που ξεπερνάει, πλέον, τους 700 χιλ. τον. ετησίως.

Όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον ελαιοκομικό τομέα, και μπορούν να συμβάλλουν στο διάλογο, προσκαλούνται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους. Όσοι βρίσκονται στην περιφέρεια θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον Διάλογο, σε ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.