Στις 08/02/2015, στα πλαίσια της έκθεσης ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ, διοργανώθηκε ημερίδα στην οποία παρουσιάστηκε το σύστημα πιστοποίησης “Green Qualified Member” της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Γεωπόνων Έργων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.).

Η ημερίδα σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς υπήρχε σημαντική προσέλευση και έντονο σχετικό ενδιαφέρον. Πέραν των μελών της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. και των ενδιαφερόμενων, το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ, του ΥΠΑΑΤ και του ΥΠΟΜΕΔΙ.

Η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. προκειμένου να προάγει, να διασφαλίσει και να πιστοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες των μελών της, προχώρησε σε συνεργασία με την PROTYPON, στη σύνταξη ενός ιδιωτικού πρωτοκόλλου ειδικών προδιαγραφών ανά κατηγορία δραστηριότητας, όπου προβλέπονται οι προαιρετικές απαιτήσεις και προδιαγραφές συμμόρφωσης για τα μέλη της.

Η σύνταξη και η εφαρμογή του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου αποτελεί πρωτοπόρα κίνηση στον τομέα του πρασίνου στη χώρα μας και συνάδει με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις που εφαρμόζονται επί πολλά χρόνια στις περισσότερες προηγμένες χώρες.

Το πρωτόκολλο αυτό ονομάστηκε “Green Qualified Member” και διέπεται από τον αντίστοιχο Κανονισμό Λειτουργίας, ενώ τα μέλη που θα πιστοποιηθούν μετά από επιθεώρηση τρίτου μέρους, θα κάνουν χρήση του αντίστοιχου σήματος και θα εγγράφονται σε ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας τα σχετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας τέτοιας πιστοποίησης, όπως διασφάλιση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους, προβολή, αναγνωρισιμότητα κ.α.

Η PROTYPON, δια του κ. Καλτσή Ιωάννη (MSc Γεωπόνος, Διεύθυνση Ποιότητας), παρουσίασε αναλυτικά το πρωτόκολλο πιστοποίησης “Green Qualified Member”, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, καθώς και τα πλεονεκτήματα λήψης της εν λόγω πιστοποίησης.