Το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής & Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων Water in March! για το 2016, διοργανώνει κεντρική εκδήλωση την Τετάρτη 23/03/2016 και ώρα 18:00 στο Επιμελητήριο Άρτας, με θέμα : “Η καλλιέργεια ακτινιδίου στην Άρτα. Καλές αρδευτικής πρακτικές / Χρήση λογισμικού διαχείρισης άρδευσης.”.

Στην εκδήλωση, στην οποία ένας από τους βασικούς χορηγούς είναι και η PROTYPON, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν καλές πρακτικές άρδευσης, καθώς και το καινοτόμο σύστημα IRMA_sys, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου ETCP GR-IT 2007-2013 IRMA. Η εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη και μέσω εφαρμογής video steaming, ενώ το σύνολο του υλικού (παρουσιάσεις, video κλπ.) θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης μετά την ολοκλήρωσή της.

Πέραν της ανωτέρω κεντρικής εκδήλωσης, στο Water in March περιλαμβάνονται και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικά με το νερό με παράλληλη εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού σε Δημοτικό σχολείο της περιοχής.