Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η διαδικασία πιστοποίησης της Οργάνωσης Παραγωγών Θεσσαλιώτιδας «ΣυνΑγρός» για την καλλιέργεια σύσπορου βαμβακιού, σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1 & 2.2.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση τεκμηριώνει τη δέσμευση της Οργάνωσης Παραγωγών «ΣυνΑγρός» για την φιλοπεριβαλλοντική καλλιέργεια του βαμβακιού από τα μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την πρώτη φάση υλοποίησης του εγκεκριμένου πενταετούς επιχειρησιακού της σχεδίου.

Η πιστοποίηση αφορά 39 μέλη της οργάνωσης που καλλιεργούν συνολικά 3.170 στρέμματα σύσπορου βαμβακιού στην κοινότητα Θαυμακού του Δήμου Δομοκού. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης που εφαρμόζει τεκμηριωμένα η Οργάνωση Παραγωγών «ΣυνΑγρός» έγινε από την εταιρεία συμβούλων PROTYPON AE, η οποία έχει αναλάβει και τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου της οργάνωσης, ενώ η πιστοποίηση του προτύπου AGRO 2 πραγματοποιήθηκε από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και γεωπόνο της Οργάνωσης Παραγωγών «ΣυνΑγρός» κ. Χρήστο Πετρόπουλο «Η πιστοποίηση της Οργάνωσης Παραγωγών μας με το πρότυπο ολοκληρωμένης διαχείρισης, αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τη βάση της οργάνωσής μας για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής μας δύναμης και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων μας. Τέλος, πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή θα αναγνωριστεί και θα εκτιμηθεί από όλους τους παραγωγικούς κρίκους της αλυσίδας επεξεργασίας του βαμβακιού».