Στις 30 Μαΐου 2022 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε Δελτίο Τύπου που αναφέρει:

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεωργίου Γεωργαντά και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως φορέα υλοποίησης της δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα, που υλοποιείται από το ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους ότι για το υποέργο Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για την 15η Ιουνίου 2022.

Στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμες για επιδότηση οι δραστηριότητες μεταποίησης τόσο προς γεωργικό, όσο και προς μη γεωργικό προϊόν.

Οι αποφάσεις ένταξης θα εκδίδονται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

Τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να καλύπτονται όλα για να είναι επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 : Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου, δηλαδή κάλυψη εξ’ ολοκλήρου της ιδιωτικής συμμετοχής με ιδιωτικά ή εταιρικά κεφάλαια και δανεισμό.
 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 : Νόμιμη σύσταση δικαιούχου
 3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 : Πράσινη μετάβαση
 4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 : Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 : Αριθμοδείκτες οικονομικής απόδοσης

Τα ανώτατα και κατώτατα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα γίνουν δεκτά στο πρόγραμμα έχουν ως εξής: 

 1. Για τις πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), δηλαδή όσες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ:
  • Μέγιστος προϋπολογισμός: 7.500.000,00€
  • Ελάχιστος προϋπολογισμός: 500.000,00€
 1. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις:
  • Μέγιστος προϋπολογισμός: 12.500.000,00€
  • Ελάχιστος προϋπολογισμός: 2.000.000,00€

Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, των συστημάτων ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.