Νέα έκδοση GLOBALGAP GRASP με εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2020Στις 2 Ιουνίου 2020, η GLOBALG.A.P. δημοσίευσε τη νέα έκδοση του GRASP v1.3-1-i, η οποία θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τη 1 Νοεμβρίου 2020.

Στη νέα έκδοση αποσαφηνίζονται ορισμένοι κανονισμοί και περιλαμβάνονται αρκετές αλλαγές, με σημαντικότερη την αλλαγή στη μέθοδο συλλογής στοιχείων.

Συγκεκριμένα, έχει γίνει προσθήκη συνεντεύξεων των εργαζομένων, που βασίζεται στην έννοια του βαθμού κινδύνου που κατατάσσεται η κάθε χώρα  ως κεντρικό σύστημα εφαρμογής του GRASP. Οι χώρες κατατάσσονται σε:

  • Χώρες υψηλού κινδύνου
  • Χώρες μεσαίου κινδύνου και
  • Χώρες χαμηλού κινδύνου

Η Τεχνική Επιτροπή GRASP σε συνεργασία με την Γραμματεία του GLOBALGAP, έχουν αναπτύξει μια μεθοδολογία για όλες τις συνεντεύξεις των εργαζομένων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των αξιολογήσεων GRASP, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων δειγματοληψίας, των κανόνων για την ελάχιστη διάρκεια των συνεντεύξεων και της αναθεώρησης εγγράφων.

Η εφαρμογή του βαθμού κινδύνου που κατατάσσεται  η κάθε χώρα, απαιτεί την παρουσία των εργαζομένων την ημέρα που πραγματοποιείται η αξιολόγηση GRASP στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(1) Χώρα υψηλού κινδύνου

(2) Χώρα μεσαίου κινδύνου

(3) Χώρα χαμηλού κινδύνου: μόνο εάν ζητηθούν συνεντεύξεις από τον αγοραστή ή από τον παραγωγό.

H PROTYPON διαθέτει υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία προκειμένου η μετάβαση στην νέα έκδοση να γίνει ομαλά, υιοθετώντας όλες τις νέες απαιτήσεις που απαιτεί η νέα έκδοση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.