Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 01 Φεβρουαρίου στην AGROTICA παρουσιάστηκε από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ το νέο αναθεωρημένο πρότυπο AGRO, το οποίο προβλέπεται να μπει σε άμεση εφαρμογή από την 05.06.2020. Στην εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε και η PROTYPON με την συμμετοχή του κ. Καλτσή Ιωάννη τονίστηκε η αναγκαιότητα αλλαγής και εκσυγχρονισμού της σειράς των προτύπων AGRO μιας και η προηγούμενη αναθεώρηση ήταν σχεδόν πριν από είκοσι χρόνια.

Οι σημαντικότερες αλλαγές του νέου αναθεωρημένου προτύπου έχουν ως εξής:

  1. Η πιστοποίηση αφορά πλέον το προϊόν και όχι το σύστημα καλλιέργειας, επομένως μιλάμε πλέον για πιστοποίηση προϊόντος (διαπίστευση φορέα κατά EN17065, όπως ακριβώς γίνεται και στο πρωτόκολλο GLOBALGAP) με υποχρεωτικό έλεγχο τη συγκομιδή του προϊόντος
  2. Ενσωματώνονται οι εξειδικεύσεις – τεχνικές οδηγίες στο πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2
  3. Ο χρόνος ισχύος των πιστοποιητικών AGRO είναι πλέον ετήσιος και όχι τριετίας όπως συνέβαινε μέχρι τώρα
  4. Οι εμπλεκόμενοι επιβλέποντες γεωπόνοι – γεωργικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι και ενταγμένοι στο μητρώο των αγροτικών συμβούλων
  5. Για να μπορέσει μια επιχείρηση- ομάδα παραγωγών – συνεταιρισμός να πιστοποιηθεί θα πρέπει να έχει αιτηθεί από τις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου (της υπό πιστοποίηση καλλιέργειας)
  6. Δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα (iAGRO) το οποίο προβλέπεται να έχει άμεση διασύνδεση με τα ηλεκτρονικά μητρώα του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ (π.χ ΟΣΔΕ, ηλεκτρονική συνταγογράφηση κ.α), στο οποίο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι οι πιστοποιημένοι παραγωγοί με τις αντίστοιχες πιστοποιημένες γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον στο πληροφοριακό σύστημα θα γίνεται καταχώρηση στοιχείων (από όλους τους εμπλεκομένους) που αφορούν δειγματοληψίες, κυρώσεις, συμβάσεις με φορείς, πιστοποιητικά, στατιστικά στοιχεία κ.ο.κ.
  7. Καθίσταται υποχρεωτικό το ισοζύγιο εισροών-εκροών του προϊόντος με έλεγχο των αντίστοιχων παραστατικών
  8. Δημιουργείται νέα ξεχωριστή προδιαγραφή, το AGRO 2.3 για τα επόμενα στάδια της αλυσίδας παραγωγής που ακολουθούν το προϊόν (συσκευασία – τυποποίηση). Επιπλέον στην περίπτωση που γίνεται συσκευασία των προϊόντων στο χωράφι θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του προτύπου AGRO 2.3
  9. Προβλέπεται η χρήση του νέου σήματος στο τελικό προϊόν και συντάσσεται κανονισμός χρήσης σήματος και ενδείξεων ολοκληρωμένης διαχείρισης

Τέλος δημιουργείται ξεχωριστό πρότυπο για το βαμβάκι το AGRO 2.4, το οποίο έχει εναρμονισθεί και ενσωματώσει τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου BSI, που αφορά την εκκόκκιση του βαμβακιού. Ειδικότερα για το βαμβάκι η πιστοποίηση με το AGRO 2.4 θα είναι ισοδύναμη με την πιστοποίηση BSI.

Για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε μαζί μας.