Για δεύτερη φορά δίνεται παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης που αφορούν στην Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του ΠΑΑ 2014-2020. Την απόφαση υπογράφει γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κύριος Χ. Κασίμης, όπου αναφέρεται  ότι παρατείνεται εκ νέου μέχρι τις 16 Οκτωβρίου η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τη Δράση 4.2.1, ενώ η δυνατότητα  ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας, ορίζεται μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2017.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ.